<% Dim objConn,SQL,RSlista SET objConn=server.createobject("ADODB.Connection") objConn.OPEN("DSN=enprodukter.se_accessdb;UID=;PWD=") SQL="Select Datum,Rubrik,Inlagg,Tid,ID From accesstabell2 Order by ID DESC;" SET RSlista=objConn.execute(SQL) Q=9 %>

<% Do While Q>0 AND Not RSlista.EOF %> <% Q=Q -1 RSlista.MoveNext Loop %>
Kreativt Kursprogram

Hos oss är du alltid välkommen! Vi ger dig massor av inspiration i form av ideér, mycket bra service och gedigen kunskap.

Därför startar vi nu våra kreativa sömnadskurser. Läs, inspireras och sy med oss.

Kreativa kurser hålls i butiken och maskinerna tillhandahålls av Husqvarna Viking. Anmäl ditt intresse hos oss.

<


Aktuellt Kursprogram

<%=RSlista("Rubrik")%>
<%=RSlista("Inlagg")%>


Våra kurser hålls kontinuerligt. Hör med oss för nästa kursstart eller ring kursledare Christina Hedlund på tel. 0702-84 20 08


Är du intresserad av fler sömnadskurser i Göteborg,
ring 031-755 14 00.


Är du intresserad av fler sömnadskurser i Borås,
ring 0771-50 02 00.


<%objConn.Close SET objConn=Nothing %>